NOMINAL ROLL OF AJEETS 1201 TO 1600


1201
CDR K D SWAMINATHAN
1/1/1967
1977

1202
S.Y. MANNUR
28/02/1967
1977
1983
1203
V.B. MALIPATIL
20/02/1967
1977
1982
1204
B.Y. BHANDIWADDAR AE
11/5/1967
1977
1982
1205
B.M. DODDAMANI
1/4/1967
1977
1983
1206
LT CDR D.R. KULKARNI
30/06/1967
1977
1985
1207
SHIYAYOGIB.BABLESHWAR
1/6/1967
1977
1984
1208
K. RAVINDRA AITHAL
13/11/1966
1977
1984
1209
PRABHULINGAYYA C HIREMATH
22/05/1967
1977
1984
1210
V.S. KULAMBI
20/051967
1977
1982
1211
RANJIT NIGAM
15/05/1963
1978
1980
1212
SQN LDR K DEEPAK BHAT
16/10/1967
1978
1984
1213
A.M. BIRADAR PATIL
5/7/1967
1978
1985
1214
F/O M.A.NEMAGOUDA
20/07/1967
1978
1985
1215
HALASWAMY MAGOD B
15/06/1968
1978
1985
1216
RAYANAGOUDA.B. PATIL
11/5/1968
1978
1983
1217
DR. RAJKUMAR B.HIREMATH
13/01/1968
1978
1985
1218
S.S. JANGI
31/08/1967
1978
1983
1219
S.N. EMMI
17/07/1967
1978
1985
1220
M NAGARAJ
13/05/1968
1978
1985
1221
P. OMPRAKASH GOUDA
16/07/1967
1978
1984
1222
SHANKAR M UROLAGIN
25/071967
1978
1985
1223
DR. VEERANNA BEVINAGIDAD
10/081967
1978
1985
1224
M.S. PATIL
18/10/1967
1978
1980
1225
GIRIDHAR. M
20/10/1967
1978
1985
1226
DR VIJAY.R. NAIK
2/10/1967
1978
1985
1227
S.M. PATIL
14/07/1967
1978
1983
1228
SHRIKANT.P. DEVAREDDI
20/05/1968
1978
1985
1229
SHIVSHANKAR .S. DYAVANAL
23/10/1967
1978
1983
1230
ANAND.B.KALWAD
22/07/1967
1978
1985
1231
J.P. NAIK
2/4/1968
1978
1984
1232
LT CDR V.H. RAMASALI
21/07/1967
1978
1985
1233
VINAY N. SAMBRANI
01/081967
1978
1982
1234
SATISH .B. LAXMAPUR
6/3/1968
1978
1985
1235
S.G. GHODAGERI
6/7/1967
1978
1984
1236
P.P. CHARANTIMATH
19/01/1968
1978
1983
1237
SANJEEV B CHIKODI
30/03/1968
1978
1983
1238
M.M.GANGANALLI
22/07/1967
1978
1983
1239
KESHAV KUMAR THIPPESWAMY
22/101967
1978
1984
1240
V.R. SHIVAKUMAR
28/01/1968
1978
1984
1241
D.B. MEHANDALE
20/07/1967
1978
1983
1242
LAXMIKANTHA KARANI
22/07/1967
1978
1985
1243
S.M. GOUDAR
1/4/1968
1978
1983
1244
MAHADEVA SHETTY
15/07/1967
1978
1980
1245
VIJAYKUMAR.R.YARAGAL
20/06/1968
1978
1984
1246
V SRINIVASA NAYAK
12/2/1968
1978
1985
1247
MISS ASHA AHUJA
18/09/1964
1978
1979
1248
MISS GITA AHUJA
14/011962
1978
1979
1249
N.D. TIWARI
1/2/1968
1978
1981
1250
G. MARLON ROSARIO C/O G C DAS
9/9/1967
1978
1983
1251
M.G. RAYAMANE
2/7/1967
1978
1985
1252
SUDHESHKUMAR
24/12/1967
1978
1983
1253
R.M.KULKARNI,
8/1/1968
1978
1983
1254
SURAJ .S. PALLED
27/11/1967
1978
1985
1255
DR. V.M. LOKUR
1/7/1968
1978
1983
1256
MANOJ SOM (ROY)
20/06/1968
1978
1985
1257
S.M. JOSHI
17/10/1967
1978
1985
1258
M.G. BELLAD
23/09/1967
1978
1983
1259
N. NAGARAJ
08/051968
1978
1985
1260
B.R. CHAITANYA
16/05/1967
1978
1980
1261
S.DEVARAJ
12/6/1968
1978
1983
1262
DR.SREEKANT.M. GANVI
8/3/1968
1978
1983
1263
D.B. PATIL
25/01/1968
1978
1985
1264
B.A. KUTAKANKERI
1/6/1968
1978
1983
1265
MALATESH S PATIL
10/9/1967
1978
1984
1266
S.S. TUPPAD
14/12/1967
1978
1982
1267
C.NAGESHWAR RAO
15/08/1967
1978
1985
1268
RAVINDRA MELMURI
29/07/1967
1978
1984
1269
S.J. PRASADMATH
10/10/1967
1978
1984
1270
U.S. KAMMAR
1/5/1968
1978
1982
1271
MAHANTAPPA. B. HAVANNAVAR
22/07/1967
1978
1983
1272
RAJKUMAR KALRA
1/3/1967
1978
1979
1273
VINOD. G. KULKARNI
8/7/1968
1979
1986
1274
RAJSHEKAR.M.KOLAR
5/7/1968
1979
1985
1275
P/O N R HIREMATH
25/03/1969
1979

1276
U.N. MARIGERI
22/04/1969
1979
1986
1277
A.R. CHOUGULE
2/3/1969
1979
1987
1278
B.V. PATIL
12/8/1968
1979
1986
1279
VIVEKANAND B MUNDAS
23/10/1968
1979
1986
1280
V.M. NAIK
11/3/1969
1979
1980
1281
VISHWANATH.D. REVADI
8/7/1967
1979
1985
1282
DR. S.V. SANTI
21/07/1968
1979
1986
1283
C.J. RAVI
27/07/1968
1979
1986
1284
RAJESH .S. PATIL
26/08/1968
1979
1985
1285
H.D. MALDAR
2/5/1969
1979
1986
1286
A. SRIDHAR
26/07/1968
1979
1985
1287
DR R D PATIL
25/07/1968
1979
1986
1288
SQN LDR M.V.PATIL
7/8/1968
1979
1986
1289
R.R. CHATE
14/02/1969
1979
1985
1290
N.V. AKKIN
18/09/1968
1979
1985
1291
UDAY.S.DESAI
1/5/1969
1979
1986
1292
DR.GIRISH K NADIGER
13/07/1968
1979
1984
1293
P.M. TUMBARGUDDI
21/05/1969
1979
1985
1294
PRABHURAJ MANOHARSWAMY
28/07/1968
1979
1982
1295
S.Y. JOSHI
21/12/168
1979
1984
1296
S.H. BIRADAR
13/08/1968
1979
1984
1297
AVINASH.J. DESAI
13/08/1968
1979
1986
1298
R.F. SURGIMATH
22/08/1968
1979
1985
1299
K.S. KERIMATTIHALLI
2/3/1969
1979
1983
1300
S.B. SHEGUNSHI
7/4/1969
1979
1986
1301
LT CDR VIVEK.I. HOTTI
27/04/1969
1979
1986
1302
G.C. KAWALIKAI
27/06/1968
1979
1983
1303
P.P. MUMMIGATTI
24/07/1968
1979
1985
1304
S.M. PATIL
26/10/1968
1979
1985
1305
DR PRASHAST.J. PATIL
14/01/1969
1979
1986
1306
SQN LDR VASANT.C. NAVAD
22/07/1968
1979
1986
1307
R.B. CHANDRASHEKAR
20/07/1967
1979
1985
1308
DR RAVI S KALLUR ORTHODONTIST
3/9/1968
1979
1986
1309
S.M. SINGH
24/02/1968
1979
1985
1310
S.V. MURUGKAR
19/05/1968
1979
1985
1311
MARUTHI.S.KUMBAR
22/07/1967
1979
1985
1312
S.V. HIREGOUDAR
11/11/1968
1979
1983
1313
N.C. ANAVERI
22/07/1968
1979
1986
1314
Y.S. GOVINDAREDDY
22/02/1969
1979
1985
1315
DR BHUVANESHWAR R PATIL
20/12/1968
1979
1985
1316
H.P. BENAKESH
27/10/1968
1979
1986
1317
D.S. BARAKOL
1/11/1968
1979
1983
1318
G.C. METI
15/09/1968
1979
1985
1319
M.S. KADAPATTI
1/2/1968
1979
1985
1320
S.S. MOPAGAR
25/07/1967
1979
1984
1321
V.R.KORADDI
4/11/1968
1979
1986
1322
UDAYANARAYAN.BHAT. MANAGER
3/4/1969
1979
1986
1323
CAPT SANJAY.S. HIREMATH
23/04/1969
1979
1985
1324
CHIDANAND K HANCHINAL
23/04/1968
1979
1986
1325
S.S. PILLAI
3/10/1967
1979
1981
1326
VINAY .B. NYAMATI
16/06/1969
1979
1986
1327
SHASHIKANT L SINGE, PLOT NO 6
10/8/1967
1979
1984
1328
RAMESH S DEVOOR
25/09/1968
1979
1986
1329
H.A. MOHANKUMAR
22/12/1968
1979
1986
1330
S.M. BUJJI
28/02/1969
1979
1985
1331
P.S. MURARI
9/12/1967
1979
1984
1332
DR BALCHANDRA.P. SANGANAL
20/12/1968
1979
1985
1333
S.L. PUJAR
8/4/1969
1979
1985
1334
DR.SANJAY CHAVAN
26/01/1969
1979
1985
1335
M.Y. KHANAGE
31/07/1968
1979
1985
1336
V.K. NAGARAJ
30/07/1968
1979
1986
1337
THIMMANNA M NAYAK
22/07/1968
1979
1983
1338
K S KRIHNAMURTHY
28/10/1968
1979
1984
1339
S.M. NAGATHAN
2/6/1968
1979
1986
1340
M.S. NYAMGOUDAR

1979
1985
1341
S.M. HEBBAR
2/2/1969
1979
1986
1342
B.S. NAGAENDRA
21/02/1968
1979
1986
1343
M.N. MADALE
22/04/1969
1979
1982
1344
V.B. SHINGE
17/07/1968
1979
1985
1345
Y.L. KALAKUTKAR
15/11/1968
1979
1985
1346
DINESH.B. PAI
25/02/1968
1979
1986
1347
BASAVARAJ K BETH AIE
21/05/1969
1979
1982
1348
P.V. KULKARNI
13/11/1968
1979
1986
1349
S.B. PATIL
10/8/1968
1979
1986
1350
P.V. SURANAGI
1/5/1969
1980
1987
1351
S.S. KARICHANNAVAR
20/07/1969
1980

1352
CHANDRASHEKAR C HARTI
15/07/1969
1980
1988
1353
G.S. SIRUR
2/4/1970
1980
1983
1354
RAJA. M. PATIL
4/7/1969
1980
1988
1355
SUBHAS METI
1/7/1969
1980
1985
1356
M.S. PANCHAKSHARIMATH
8/11/1968
1980
1985
1357
MALLIKARJUN KORI
14/09/1969
1980
1984
1358
S.A. SATAPGOL M B A
23/12/1969
1980
1985
1359
C.M. HUKKERI
12/11/1969
1980
1987
1360
KARVEERAPPA PATTAR
1/6/1969
1980
1984
1361
P.M. KAMADOLLI
30/04/1970
1980
1985
1362
M.B. SIRUR
20/09/1968
1980
1988
1363
VISHWANAH.G.BELLAD
22/07/1969
1980
1985
1364
C.S. SAJJANAR
20/05/1970
1980
1985
1365
M.S. KADAPATTI A.A.O
16/07/1969
1980
1988
1366
CAPT PRAKASH B BIRADAR
20/07/1969
1980
1987
1367
HEMANTH.V. PATIL
9/7/1969
1980
1985
1368
S S BALI
1/1/1970
1980
1984
1369
SHARANABASVANGOUD PATIL
19/07/1969
1980
1985
1370
RAVINDRA HIREMATH
19/06/1969
1980
1982
1371
DR. SUBBARAO R KARUTORI
10/8/1968
1980
1985
1372
G.F. SURAGIMATH
15/11/1969
1980
1984
1373
SHIVA P HIREMATH BPHARM MBA
4/8/1968
1980
1986
1374
SOMSHEKAR B. HOSALLI
20/07/1969
1980
1987
1375
N.R. DODWAD
10/7/1968
1980
1986
1376
M.K. BASAPUR PSI
22/07/1969
1980
1987
1377
A.R. HIREMATH
20/07/1968
1980
1985
1378
S.C. KOTARI
17/09/1969
1980
1986
1379
JITENDRA GOLANI
21/06/1969
1980
1985
1380
MAHITUB DARAG
21/07/1969
1980
1985
1381
RAVISHANKAR MATH
22/07/1969
1980
1980
1382
VIRUPAKSH.B. PATIL
16/07/1969
1980
1984
1383
VASUDEV
1/8/1969
1980
1986
1384
SHRISHAIL. S. PUJAR
20/07/1969
1980
1985
1385
M.B. HEMRAJ
30/10/1968
1980
1986
1386
R.C. KALBURGI
1/6/1969
1980
1985
1387
SHASHIDHAR.B.BELLARY.
30/01/1970
1980
1985
1388
M.S. PATIL
1/8/1969
1980

1389
RAJESH G
1/1/1970
1980
1981
1390
SHIVSHANKAR RAO DESAI
14/10/1968
1980
1983
1391
GURURAJ.C.BELLAD
29/04/1970
1980
1985
1392
DR ROIHINI SATISH
4/6/1970
1980

1393
M E SANJAY
30/01/1970
1980
1985
1394
MD KHALIL DEVIHOSUR
24/10/1969
1980
1985
1395
V.M.KORI
18/04/1970
1980
1985
1396
SUBHASCHANDRA
19/12/1969
1980
1985
1397
KESHAVA DAS A
24/03/1970
1980
1987
1398
R.T.JADHAV
15/03/1970
1980

1399
SUBHASH.C.ASUTI
15/12/1969
1980
1987
1400
V.R.BILAGI
29/09/1969
1980
1985
1401
VENKATESH.M.BENDIGERI
27/02/1970
1980
1987
1402
BHEEMANAGOUDA PARTA
7/9/1968
1980
1981
1403
MOTILAL H DODDAMANI
16/01/1970
1980
1987
1404
RAMESH PARUTABADI
1/7/1969
1980
1984
1405
ANIL KURANE
15/08/1968
1980
1985
1406
KALLAPPA KURNE
1/8/1968
1980
1984
1407
CHANABASAPPA DEVARUSHI
1/8/1968
1980
1984
1408
SAMEER NAIK
10/3/1969
1980
1981
1409
K.PRASANNA
9/2/1970
1980
1983
1410
BASAVARAJ K SARATHI
29/05/1970
1980
1985
1411
ANIL M BHOSALE
13/06/1969
1980
1987
1412
SUBHASAPPA UKKUND
3/6/1969
1980
1985
1413
AJAY KUMAR SINGH
21/02/1970
1980
1985
1414
VINODKUMAR
4/1/1970
1980

1415
RAJESH KUMAR SINGH
30/04/1969
1980
1985
1416
LT CDR K M RAMAKRISHNAN
24/11/1969
1980
1986
1417
B.S.RAMKUMAR
27/07/1969
1980
1987
1418
J RANGANATH
10/12/1969
1980
1985
1419
A.E.KOSHY
7/12/1969
1980
1985
1420
JAYESH BHOJAK
25/11/1968
1980
1986
1421
K.P.KESHAV
14/03/1970
1980
1985
1422
PREM KISHORE
25/11/1969
1980
1987
1423
GIRISH D R
17/11/1969
1980
1986
1424
G EDWARD ANTONIO S/O G C DAS
10/10/1969
1980
1984
1425
R.K.PATIL
27/09/1968
1980
1985
1426
PRASAD GURURAMU RAJENDRA
6/12/1969
1980
1983
1427
N.S.VINOD
9/1/1969
1980
1985
1428
MADHU KOHLI
12/9/1969
1980
1981
1429
ANJANA DESHPANDE
10/11/1969
1980
1985
1430
D.N.RASHINKAR
11/7/1969
1980
1985
1431
DR. T V SURYNARAYAN REDDY
11/11/1968
1980
1986
1432
SURESH POLIN
13/11/1968
1980
1981
1433
MRS PREETI
21/09/1965
1980
1983
1434
LT CDR RAJIV SHARMA
19/08/1967
1980
1984
1435
LT CDR V S BELLARY
11/7/1970
1981
1987
1436
MAJ VIJAY.K.GUDI ( SIGNALS )
21/05/1971
1981
1987
1437
GURUDEV N HOLI
2/5/1971
1981
1988
1438
SQN.LDR.ARUN S BEVINMARAD
22/04/1970
1981
1987
1439
BALCHANDRA RUDRAPPA ANGADI
25/04/1970
1981
1986
1440
SHANKAR S GATTI
22/07/1970
1981
1988
1441
SUNIL ELIGAR
16/05/1971
1981
1988
1442
SHASHIKANT S MALAPUR
22/07/1970
1981
1985
1443
SHASHIDHAR V M
1/8/1969
1981
1987
1444
M.S.PATIL.
15/07/1969
1981
1986
1445
C DAYALAN
2/8/1970
1981
1987
1446
K V PAWAR
6/7/1969
1981
1987
1447
SATISH.G.RAYAR
22/03/1970
1981
1988
1448
R.S.GALAGALI
27/04/1970
1981
1988
1449
C.R.PATIL
12/7/1970
1981
1988
1450
CAPT SASALATTI
6/9/1970
1981
1987
1451
RAVI K. PATIL
21/07/1969
1981
1987
1452
PRAKASH K SHAPUR
1/3/1970
1981
1988
1453
RAJESH V ELIAS
8/5/1970
1981
1981
1454
G M VEERABHADRAYYA
22/07/1970
1981
1987
1455
JAGADISH C HIREMATH
1/8/1970
1981
1988
1456
S.S.PHADENNAVAR
19/07/1970
1981
1988
1457
S SOORAJ
13/02/1971
1981
1987
1458
VINAY A DESAI
13/02/1970
1981
1987
1459
MAHANTESH SHETTAR
20/07/1970
1981
1986
1460
MANISH.A.MAGGAVI
5/9/1970
1981
1988
1461
B S GIRISH
21/06/1970
1981
1985
1462
G B SHIVAMURTHY
3/1/1971
1981
1986
1463
V S SHIVARAJ
25/11/1969
1981
1988
1464
P I ANGADI
5/9/1969
1981
1987
1465
SUJIT KUMAR U
8/9/1970
1981
1988
1466
K SHIVAKUMAR
23/10/1970
1981
1984
1467
SUNIL CHAVAN ALIAS HEMANTKUMAR
2/10/1970
1981
1985
1468
D V NAVEEN ALIAS CHETAN GHAG
26/04/1970
1981
1987
1469
PRAKASH B SINGADI
21/05/1971
1981
1986
1470
S N HUVINAHALLI
4/12/1969
1981
1986
1471
MUDHUSUDHAN REDDY
2/12/1969
1981
1986
1472
LT M P ARAVIND
11/8/1970
1981
1987
1473
LT KUMARESHWAR M BANKOLLI IN
6/11/1970
1981
1988
1474
VINAY R NAIK
22/11/1969
1981
1987
1475
SQ LDR S K SINGH
16/08/1969
1981
1987
1476
B.R.BALAPPANAVAR
8/9/1969
1981
1987
1477
KUMARASWAMY R RATHOD
21/07/1970
1981
1984
1478
SHANKAR H TALIKOTI
22/07/1970
1981
1986
1479
NAREESH B SHETTY
28/08/1970
1981
1986
1480
CHANDRAKANT R NAGANAHALLI
24/01/1971
1981
1984
1481
NAVEENKUMAR A MAGADAM
29/03/1971
1981
1983
1482
GIRISH SHANKAR HIREMATH
23/02/1971
1981
1986
1483
R.SRINIVAS
28/01/1970
1981
1986
1484
MADAN B KORAV
20/07/1970
1981
1986
1485
C.S.NAIK
20/05/1971
1981
1989
1486
G S RAJARAM
10/2/1970
1981
1983
1487
SHEKHAR G PUJARI
1/5/1970
1981
1987
1488
APPASAHEB K POTI
16/03/1971
1981
1983
1489
SANJEEV N FADATARE
10/4/1970
1981
1985
1490
G UMESH
29/08/1969
1981
1988
1491
RAJESH V PEDNEKAR
27/08/1970
1981
1988
1492
RAVIRAJGOUDA M PATIL
12/5/1970
1981
1981
1493
SURESWAR G REDDY
5/10/1970
1981
1985
1494
VISHWAS S MAKKALAGERI
2/7/1970
1981
1985
1495
JOHNY SHAHA
7/9/1970
1981
1986
1496
LATE PRASHANT B. KESNUR
26/04/1971
1981
1986
1497
V.P.MAHENDRAKAR
18/05/1971
1981
1985
1498
S.B.SONDUR
26/08/1970
1981
1988
1499
U V SHANKAR
30/04/1970
1981
1986
1500
NILESH PATHAK 19-704,SANSKRITI
24/05/1971
1981
1988
1501
MAHANTESH.S.SHEELAVANTHMATH
8/9/1969
1981
1986
1502
LT CDR R B TIMMAPURKAR
1/4/1971
1981
1988
1503
N.S.KULKARNI
22/07/1970
1981
1988
1504
K SHRINIVAS RAJU
11/8/1969
1981
1986
1505
G JOHN BRUNO C/O G C DAS
4/11/1970
1981
1986
1506
SANJAY KUMAR CHOUDHARY
24/07/1969
1981
1985
1507
ARAVIND B UTLASAR
1/6/1970
1981
1983
1508
NAGESH G. KURUVINAKOPP
14/10/1970
1981
1988
1509
FL LT MAHESH S BHAVIYAWAR
15/10/1970
1981
1987
1510
R JAGADISH
17/01/1970
1981
1988
1511
PUNDALEEK.D.SATYANAIK
22/07/1969
1981
1987
1512
M.VENKATESH
11/7/1970
1982
1988
1513
PRAMOD BEMASHEETY
25/03/1972
1982
1982
1514
SUNILKUMAR S SHEELAVANTMATH
18/07/1970
1982
1989
1515
GIRISH.K.TIMMAPUR
2/5/1971
1982
1989
1516
RAMAKRISHNA
15/08/1970
1982
1984
1517
M.B.SHOLAPUR
20/07/1971
1982
1989
1518
SHIVA.B.BIRADAR
9/4/1972
1982
1989
1519
I.K.DODDAMANI.SR.ASST DIR HORT
6/7/1970
1982
1989
1520
R.N.KORI B.SC.(AGRI)
7/8/1970
1982
1989
1521
MAHESH S OTAGERI
13/10/1970
1982
1989
1522
RAJASHEKHAR B.MALAGIHAL,
22/06/1971
1982
1989
1523
SANJAY K YADAHALLI
11/7/1970
1982
1989
1524
M.RAMESH S/O B G M GOUDA J.E
22/05/1971
1982
1989
1525
LATE U B UMBRANI
20/06/1972
1982
1989
1526
H.AMARESH
22/05/1971
1982
1989
1527
S M KOTTURSHETTAR
20/11/1970
1982
1989
1528
R K METI
22/07/1971
1982
1988
1529
C.M.KADAKOL
20/07/1971
1982
1989
1530
SHRIKANT.P.KULKARNI
1/6/1971
1982
1988
1531
AMARESH.S.CHIKKMATH
1/9/1970
1982
1988
1532
C.J.MURGHESH
12/9/1970
1982
1989
1533
SHIVAYOGI.R.NIRALKATTI
10/5/1971
1982
1989
1534
M RAJESH
14/09/1971
1982
1989
1535
CAPT.B.K.KULLOLLI
7/2/1972
1982
1989
1536
RAJESHEKAHAR C HALLI
20/11/1970
1982
1989
1537
A.A.KAMBALIMATH,
6/1/1971
1982
1984
1538
RAMESH F NAVALGUND
12/5/1971
1982
1989
1539
KIRAN V PATIL
14/12/1970
1982
1986
1540
SQN LDR UDAY-RAVI M ALEGAVI
15/01/1971
1982
1986
1541
CAPT R.S.MAHINDRAKAR
1/6/1971
1982
1989
1542
M.S.SANDESHKUMAR
23/01/1971
1982
1989
1543
FLT.LT. C. BHASKAR-VARMA
14/05/1972
1982
1989
1544
DINESH S BADAGANDI
28/07/1971
1982
1989
1545
SRINIVAS KARTURI
25/07/1970
1982
1986
1546
SHARANBASAV.GANACHARI
1/8/1970
1982
1986
1547
DR BASAVARAJ.V.MUNDASAD
26/07/1971
1982
1986
1548
RAVI T KULKARNI, A-4,
14/09/1971
1982
1989
1549
RASOOLAKHAN H ARALIKATTI
20/12/1970
1982
1986
1550
BASSAPPA REDDY
5/9/1970
1982
1986
1551
M.B.DADMI
22/07/1970
1982
1986
1552
M.B.HONYAL
14/04/1971
1982
1986
1553
RAJEEV N KUKARNI
18/07/1971
1982
1988
1554
CHANDRASHEKAHAR S KOLARI
22/07/1972
1982
1986
1555
CHANDRASHEKAHAR S TIPPANAGOUNDAR
22/07/1970
1982
1984
1556
K.SASHIPRAKASH
17/10/1970
1982
1989
1557
ASKOK S PATIL
4/12/1971
1982
1986
1558
B T NADAGOUDA
10/7/1970
1982
1989
1559
V.G.DESAI
5/7/1970
1982
1989
1560
S.K.KULKARNI
26/02/1972
1982
1990
1561
JAYAKUMAR R NEELANNAVAR
22/07/1971
1982
1988
1562
VEERASANGAPPA S ANKALAKOTI
22/04/1972
1982
1983
1563
LT VIRUPAX.M.HIREMATH
8/5/1971
1982
1989
1564
S.KARADI
15/01/1971
1982
1989
1565
MUNEERAHAMMAD C THAHASHILDAR
2/12/1971
1982
1982
1566
MAHADEV.V.BHOSALE
22/07/1970
1982
1989
1567
ANIL S. SETH
30/04/1971
1982
1988
1568
VEERAHADRAPPA R JOGUE
5/9/1971
1982
1986
1569
MURUGESH M MALI
15/05/1971
1982
1983
1570
DR. VEERANNA S KANDAGAL
17/03/1972
1982
1989
1571
V.S.KARICHANNAVAR,
21/07/1971
1982
1989
1572
LT PRAKASH S KOTI
3/6/1971
1982
1989
1573
P A NADAGOUDA
30/05/1972
1982
1986
1574
ANAND D. BIJAPUR
11/6/1972
1982
1989
1575
R.B.PATIL
16/10/1971
1982
1987
1576
R V KATTI
3/10/1970
1982
1986
1577
V.S.SINDHANUR
11/7/1970
1982
1989
1578
R B MAMADAPUR
1/7/1971
1982
1986
1579
V.S.NAGANUR
31/08/1971
1982
1989
1580
DR MAHESHKUMAR S SHERKHANE
28/10/1971
1982
1989
1581
FL LT RAJENDRA S JAMADAR
23/02/1971
1982
1989
1582
A.N.RAMACHANDRA
22/07/1971
1982
1989
1583
LEELADHAR M BHANDARE
8/11/1970
1982
1989
1584
CAPT UJWAL.G.KAMMAR
20/07/1971
1982
1989
1585
H G SALAGARE
15/07/1971
1982
1988
1586
A.B.CHAVHAR
30/05/1972
1982
1989
1587
SRIDHAR.KALYANSHETTI FLAT 302
22/07/1971
1982
1989
1588
I R IRASANG
5/7/1970
1982
1984
1589
M S SHATTAMMANAVAR
18/12/1970
1982
1984
1590
G.V.KUBASAD
15/05/1971
1982
1989
1591
R G HALLUR
20/07/1971
1982
1986
1592
FLT LT C K VINAY,
28/11/1970
1982
1989
1593
MANJUNATH
31/07/1971
1982
1983
1594
S.M.SOSAGOUDAR
2/7/1971
1982
1986
1595
V.M.CHIGARI
22/07/1971
1982
1986
1596
RAVINDRA B MIRASDAR
31/08/1970
1982
1986
1597
W.C.HOSUR
20/07/1970
1982
1989
1598
VIJAYKUMAR B DANI
11/3/1971
1982
1989
1599
SQN.LDR. G.S.GHATTI
15/05/1971
1982
1989
1600
S B NYAMATI
3/6/1972
1982
1989

Friday, November 16, 2007

NOMINAL ROLL OF AJEETS 1201 TO 1600

1 comment:

Mahesh said...

Roll no 1552

Please Change from HONYAL to HONGAL